Werkwijze Wouters & Reisma Psychologen Amsterdam

Werkwijze

We werken met een persoonlijke benadering waarbij we het erg belangrijk vinden om de behandeling aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeften. Niemand is immers hetzelfde. Wat zijn uw klachten, wat is uw vraag, wat hebt u nodig om verder te kunnen? Het doel van de gesprekken is dat uw klachten verminderen of verdwijnen.

We werken met bewezen effectieve behandelmethoden. Daarbij bieden wij een duidelijke communicatie zodat u weet wat u van ons kan verwachten. Een behandeling wordt door ons altijd gezien als een samenwerking waarbij u veel controle en inspraak behoudt. In onze visie herstelt u het snelst als u volledig achter de behandeling staat.

Duur en frequentie

Een gesprek duurt 45 minuten. De frequentie van de gesprekken is afhankelijk van uw klachten. Waar nodig kan ook een partner of gezinslid bij het gesprek uitgenodigd worden. Mocht tijdens of na onze gesprekken blijken dat verdere of andere behandeling nodig is, dan kan in overleg met u een andere vorm van hulp gezocht worden.

Uw rechten

Voor ons geldt een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Er gaat geen informatie naar derden, tenzij u daar zelf toestemming voor geeft.

Mochten er twijfels bestaan over de behandeling of bent u ontevreden, kunt u te allen tijde stoppen met de behandeling. Soms is dit helemaal niet nodig. Wanneer u uw twijfels met ons bespreekt, kan de behandeling meestal direct aan uw behoeften worden aangepast. Hebt u toch het idee dat u bijvoorbeeld een ander idee heeft over de behandeling, dan helpen wij u graag aan een juiste doorverwijzing.

Als u een klacht hebt over de behandeling en we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot onze beroepsvereniging.